لزوم نوآوری

یکشنبه, 07 آبان 02

لزوم نوآوری

بدون نوآوری محصولات جدید، خدمات جدید و روش‌های جدید انجام کسب و کار اصال نمیتوانند پدیدار شوند و بیشتر سازمان‌ها

برای همیشه گرفتار خدمات قدیمی و روش‌های کهنه می شوند. از دلایل دیگر رویکرد به نوآوری می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

 1. نوآوری یک تغییر پارادایم: نوآوری، آوردن تغییر جدید در روش انجام کسب و کار در اقتصاد در حال رشد جهانی است. این اقتصاد جدید به وسیله ارتقای فراوانی نوآوری، کوتاه شدگی چرخه زندگی محصول و تکنولوژی، تجاری کردن تکنولوژی‌های جدید، جهانی شدن نه فقط کسب و کارهای بزرگ بلکه همچنین کسب و کارهای کوچک، ارتقای تاکید روی مشارکت و پیوستگی استراتژیک برنامه‌های توسعه و سختی دستیابی به تکنولوژی های حیاتی شناخته و متمایز انجام می‌شود.
 2.  نوآوری به منزله موتور رشد اقتصادی: سرعت و کارایی اشاعه نوآوری از طریق اقتصاد برای بهره‌وری و رشد اقتصادی حیاتی است. از طریق نیروهای رقابت و تقلید یک نوآوری ابتدایی ایجاد میی‌گردد به طوری که اثر آن روی اقتصاد در بسیاری مواقع بزرگ تر از خرید آن در اولین کاربرد است.
 3.  نوآوری به عنوان یک قانون: سازمان‌ها شبیه به هر ارگانیسم زنده  باید سازمان‌هایی یادگیرنده شوند که تغییر می‌کنند و تطبیق می‌دهند تا محیط تجاری متغیر را تعقیب کنند. طبق نظر بیل گیتس اگر شما مدیریت تغییر را که به آینده توجه دارد  تمرین نکنید، آینده به شما توجه نخواهد کرد.

مزایای نوآوری

نوآوری از عوامل مهم در بقای سازمان ها در محیط پررقابت کنونی است. بسیاری از سازمان‌ها در سال‌های اخیر تلاش‌های بسیاری انجام داده‌اند تا کارمندان خود را تشویق به نوآوری نمایند، شرکت‌هایی که ناتوان از دگرگونی خود یا صنعتشان هستند، در بهترین حالت «خودکردگان به کارایی» به شمار می‌آیند. این‌ها مرده و در حال مردن هستند، و نومیدان به شمار می‌آیند. آن‌ها خوراک دیگر شرکت‌های تخیل‌گری هستند که می‌توانند مهارت‌ها و دارایی‌های این گونه شرکت‌ها را از نو آرایش دهند ( همل گری، ترجمه طوسی، 1381 ) حرکت از بازار ملی به سمت بازار جهانی رقابت شدیدی را در بخش صنایع فراهم آورده است، به طوری که بازارهای ملی که زمانی در انحصار یک یا چند جانبه قرار داشت، در معرض رقابت جهانی گرفتند. صنایع جهانی در اثر جهانی شدن خرد شده یعنی تعداد بسیار زیادی از شرکت‌ها در یک صنعت جهانی مثل خودرو با یکدیگر رقابت می‌کنند. این نوع رقابت نرخ سود صنعت را کاهش داده، باعث می‌شود که دستیابی به حداکثرسازی بازده، کیفیت، انعطاف‌پذیری نسبت به مشتریان و نوآوری مهم شوند (هیل و جونز، 2007). 

نوآوری شاید مهم‌ترین منبع ایجاد مزیت رقابتی باشد. در بلند مدت، رقابت می‌تواند به عنوان فرآیندی تلقی شود توسط نوآوری هدایت می‌شود اگرچه همه نوآوری‌ها موفقیت آمیز نیستند اما همان تعداد اندکی که به موفقیت نایل می‌شوند منابع عمده مزیت رقابتی هستند دلیل این امر این است که نوآوری موفقیت آمیز ویژگی منحصر به فردی به سازمان می‌دهد که رقبا فاقد آن هستند. این منحصر به فرد بودن به سازمان اجازه می‌دهد تا خودش را از دیگر رقبا متمایز نموده و قیمت‌های بالاتری برای محصول خود مطالبه نماید. این نوآوری هم چنین به سازمان اجازه می‌دهد تا هزینه هر واحد محصول متمایز خود را نسبت به رقبا بسیار پایین‌تر بیاورد. نوآوری دست کم برای جامعه سه فایده دارد:

 باعث افزایش رشد اقتصادی می شود، بهره‌وری را بالا می برد و باعث به وجود آمدن تکنولوژی، کالاها و خدمات جدید می‌گردد.


راهکارهایایجاد وتوسعه فرهنگ نوآوری

نویسندگان مختلف شرایط و زمینه‌های متفاوتی را برای بروز و توسعه خالقیت و نوآوری در نظر دارند. به هر حال راه‌های عمده‌ای که محرک خالقیت هستند عبارتند از:

 1. استراتژی و چشم انداز:
 • بیان یک چشم انداز روشن و توصیف مسیر استراتژیک. سازمان‌هایی که یک استراتژی فعالانه برای خلق آینده دارند، نوآورترند.
 1. هوش سازمانی (بینش سازمانی):
 • تولید و فعالیت بر اساس اطلاعات مربوط و مناسب برای شناسایی راه‌های جدید برای بررسی 
 • کاهش عدم اطمینان ذاتی و ابهام و پیچیدگی نوآوری
 • شناخت رقبا و بازار
 1. مدیریت خلاقیت و ایده:
 • توانایی غربال کردن ایده ها و موضوعات به پروژه‌های بالقوه، داشتن یک سیستم فعال جمع‌آوری ایده برای حمایت از ایده‌های داخلی و خارجی
 1. سیستم و ساختارهای سازمانی:
 • برقراری یک سیستم پاداش پرورش‌دهنده رفتار خالق
 • توانایی حمایت یک فرآیند نوآوری انعطاف‌پذیر
 1. فرهنگ و جو:
 • اختیار دادن به کارکنان، استخدام بهترین محققان، متخصصان و مخترعین و سپس دادن اختیار و قدرت به آن‌ها
 • زمان خالق، اختصاص دادن زمانی برای فکر کردن
 • ارتباطات میان کارکردی، میان سلسله مراتبی، میان فرهنگی و میان تکنولوژیکی
 1. مدیریت تکنولوژی:
 • مرتبط کردن استراتژی‌های تکنولوژی به استراتژی‌های کسب و کار

منابع:

همل، گری؛ طوسی، محمد علی.1381. سازمانها و شرکتها خود را از نو بیافرینند. تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و

برنامه ریزی.

Hill, Charles W. L., & Jones, Gareth R. Strategic Management : An Integrated Approach. 7th ed.

Boston: Houghton Mifflin.2007.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مرکز شتابدهی هستی می‌باشد.


طراحی شده توسط تیم نرم افزاری وب ایران